Hälsoslussen för arbetsgivare2023-12-01T16:30:48+01:00

Hälsoslussen för arbetsgivare

Få stöttning för dig och dina medarbetare

Hälsoslussen finns till för dig om du har medarbetare som inte mår bra eller riskerar att bli sjuk. Om din medarbetare har  Skandia Hälsoförsäkring kan hen få förebyggande hjälp eller rehabilitering – kostnadsfritt. Vi kan hjälpa och stötta medarbetare vid t.ex. nedstämdhet, stress, värk eller med rehabilitering för att snabbt komma tillbaka till jobbet.

Du som arbetsgivare kan få stöd i frågor som rör medarbetarnas hälsa. Vi på Sophiahemmet Rehab Center är en samarbetspartner till Skandia och vi hjälper dig med att kartlägga företagets behov och ge förslag på lösningar.

Med företagshälsa i fokus för friskare medarbetare och ett hållbart arbetsliv.

Hälsoslussen för arbetsgivare

Få stöttning för dig och dina medarbetare

Hälsoslussen finns till för dig om du har medarbetare som inte mår bra eller riskerar att bli sjuk. Om din medarbetare har  Skandia Hälsoförsäkring kan hen få förebyggande hjälp eller rehabilitering – kostnadsfritt. Vi kan hjälpa och stötta medarbetare vid t.ex. nedstämdhet, stress, värk eller med rehabilitering för att snabbt komma tillbaka till jobbet.

Du som arbetsgivare kan få stöd i frågor som rör medarbetarnas hälsa. Vi på Sophiahemmet Rehab Center är en samarbetspartner till Skandia och vi hjälper dig med att kartlägga företagets behov och ge förslag på lösningar.

Med företagshälsa i fokus för friskare medarbetare och ett hållbart arbetsliv.

Kostnadsfria tjänster via Skandia Hälsoförsäkring

För ditt företag och dina medarbetare som har Skandia Hälsoförsäkring. Läs mer om hälsoförsäkringen.

Kontakta min medarbetare – för hjälp och stöd

Råd och vägledning – för dig som chef

Trepartsmöte – med medarbetare, chef och hälso- och rehabvägledare

Köp till fler tjänster

Skicka intresseförfrågan – vi återkommer med prisförslag.

Behov av kompletterande stöd för medarbetare

Få hjälp som chef att arbeta med rehabilitering

Effektiva arbetsmiljö- och hälsotjänster

För ditt företag som har Skandias Hälsokedja, dvs. att samtliga anställda tjänstemän i Sverige, som kan försäkras, inom företaget omfattas av någon av dessa försäkringar: sjuk-, hälso- eller vårdförsäkring. Läs mer om friskare företag.

Arbetsmiljö- och hälsotjänster

Vanliga frågor och svar

Hur snabbt kan min medarbetare få stöd?2022-10-19T09:44:10+02:00

Vanligtvis erbjuds inledande möte med hälso- och rehabvägledare inom 5 arbetsdagar från kontakt med Hälsoslussen.

Kan jag boka en tid till min medarbetare?2022-11-09T16:16:25+01:00

Vi behöver prata med medarbetaren för att boka in en tid till en hälso- och rehabvägledare. Du som arbetsgivare kan förmedla kontaktuppgifterna till en medarbetare som önskar stöd och gett samtycke till att du ber oss kontakta hen. Kontaktuppgifterna till medarbetaren förmedlas av dig via den här tjänsten.

Vad innebär hälso- och rehabvägledning och hur kan jag få reda på vilken hälso- och rehabvägledare min medarbetare har?2022-10-19T09:46:58+02:00

Kartläggning av individens besvärsbild och bedömning av vilka insatser som behövs, vägledning, samordning, uppföljning, kommunikation och vid behov rehabiliteringsmöten. Medicinsk sekretess föreligger varvid medgivande från individ behöver finnas för samverkan med arbetsgivaren. Fråga din medarbetare vem den har som hälso- och rehabvägledare och om du får kontakta hen.

Vad innebär en specialistläkarbedömning?2022-10-19T09:48:08+02:00

Bedömning för att klarlägga medicinska förutsättningar för arbete samt anpassnings- och rehabiliteringsbehov. Omfattar ej vård, till exempel recept, provtagning eller sjukskrivning.

Kan jag ta reda på om min medarbetare har pågående stöd eller har haft stöd?2022-10-19T09:49:39+02:00

Ja, genom att fråga din medarbetare. Vi kan inte ge sådan information eftersom medicinsk sekretess föreligger.

Kan hälsoförsäkringen ge stöd vid missbruksproblematik?2022-10-19T09:51:06+02:00

Hälsoförsäkringen kan ge stöd vid riskbruk, till exempel självmedicinering med alkohol pga. stress eller sömnproblematik, om det efter en initial bedömning anses att man kan ”komma i mål” med de insatser som erbjuds inom försäkringen. Hälsoförsäkringen är dock inte rätt vårdnivå vid missbruksproblematik.

Vid misstanke om missbruksproblematik rekommenderas en missbruksutredning som inkluderar medicinsk provtagning. Det är en tjänst som erbjuds på offert – läs mer.

Inför eventuell offert erbjuds ett kostnadsfritt chefsstöd gällande hur du som arbetsgivare kan tänka/agera i den uppkomna situationen och för att ha ett resonemang om en beroendeutredning är aktuell.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller synpunkter på hanteringen av min medarbetares försäkringsfall, till exempel varför har ett försäkringsfall avslutats eller varför har ett försäkringsfall inte kunnat startas?2022-10-19T09:52:03+02:00

Då medicinsk sekretess föreligger så kan vi inte ge information i ett försäkringsfall som gäller din medarbetare.

Om du önskar få information av mer generell karaktär, som till exempel begränsningar kopplat till försäkringsvillkoren, kan er försäkringsrådgivare vara behjälplig.

Om medarbetaren själv har synpunkter på hanteringen, och där stödinsatser inom Hälsoförsäkringen ej pågår, kontaktar medarbetaren Skandia kundservice via säker meddelandefunktion, se länk.

Kort information till dig som chef där många av de vanligaste frågorna besvaras 

Hälsoförsäkring – Information svenska (ca 11.30)

Hälsoförsäkring – Information engelska (ca 11:30)

Till toppen