Hälsa Individ2023-12-05T10:27:38+01:00

Vårt Skandiauppdrag

Skandias Hälsoförsäkringar

SRC ansvarar för samtliga tjänsteleveranser inom Skandias Hälsoförsäkringar i Sverige.

Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning för dig som individ, till exempel:

 • Hälso- och rehabvägledning
 • Samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut
 • Fysioterapi
 • Arbetsterapi
 • Yrkeslivsplanering™
 • Ergonomi
 • Bedömning av specialistläkare
 • Planeringsmöten

Vilka insatser och omfattningen av dem beror på vilken Hälsoförsäkring i Skandia som är tecknad.

Du som har Skandias Hälsoförsäkring kan kontakta Hälsoslussen, dygnet runt, digitalt https://www.skandia.se/halsoslussen
Om du hellre vill ringa så når du oss kontorstid på 0771-51 55 10

Hälsoslussen kan du kontakta om du behöver stöd, till exempel om du känner dig stressad, har värk eller är nedstämd. Det spelar ingen roll om problemen är arbetsrelaterade eller privata.

Hälsoförsäkring – Information till individ (svenska), ca 11.30 min

Hälsoförsäkring – Information till individ (engelska), ca 11:30 min

Vanliga frågor

Vad kan jag få stöd för?2021-12-28T13:21:55+01:00

Hälsoförsäkringen kan ge stöd om du till exempel har värk, känner dig stressad, nedstämd eller på annat sätt är i riskzonen att bli sjukskriven eller om du redan är sjukskriven. Stöd kan ges oavsett om besvären är arbetsrelaterade eller privatrelaterade.

Måste jag berätta för min arbetsgivare att jag söker stöd?2021-12-28T13:22:33+01:00

Vi har medicinsk sekretess så du behöver inte berätta för din arbetsgivare att du söker stöd.

Hur gör jag för att få stöd?2021-12-28T13:23:17+01:00

Du kontaktar Hälsoslussen på https://www.skandia.se/halsoslussen och beskriver dina problem som du önskar hjälp med. Alternativt så ringer du 0771-51 55 10.

En tid bokas sedan för ett första kartläggningssamtal med en hälso- och rehabvägledare.

På vilket sätt kan jag få stöd?2021-12-28T13:23:43+01:00

Hälsoförsäkringen erbjuder både digitala och fysiska möten.

Hur snabbt kan jag få stöd?2021-12-28T13:24:16+01:00

Vanligtvis så kan en tid för ett första kartläggningssamtal med en hälso- och rehabvägledare erbjudas inom 5 arbetsdagar.

Varför kan jag inte träffa sjukgymnast, specialistläkare eller psykolog direkt?2021-12-28T13:24:48+01:00

Första mötet inom hälsoförsäkringen sker med hälso-och rehabvägledare med syfte klargöra din besvärsbild och bedöma aktuellt behov av insatser inom ramen för försäkringen. Hälso- och rehabvägledaren initierar och samordnar sedan de insatser ni kommit överens om samt följer upp insatserna och ditt mående under tiden som du har stöd.

Hur snabbt kan jag få stöd av psykolog?2021-12-28T13:25:34+01:00

Vanligtvis erbjuds inledande möte med hälso- och rehabvägledare inom 5 arbetsdagar från kontakt med Hälsoslussen och möte med psykolog inom 10 arbetsdagar från mötet med hälso- och rehabvägledare.

Kan jag bestämma vilka insatser jag ska få?2021-12-28T13:26:02+01:00

Det är hälso- och rehabvägledaren som, i samråd med dig, bedömer vilka insatser du behöver för att minska risken för sjukskrivning eller för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång om du är sjukskriven.

Vad innebär hälso- och rehabvägledning?2021-12-28T13:26:34+01:00

Kartläggning av individens besvärsbild och bedömning av vilka insatser som behövs, vägledning, samordning, uppföljning, kommunikation och vid behov rehabiliteringsmöten.

Medicinsk sekretess föreligger varvid medgivande från individ behöver finnas för samverkan med arbetsgivaren.

Vad innebär en specialistläkarbedömning?2021-12-28T13:27:09+01:00

Bedömning för att klarlägga medicinska förutsättningar för arbete samt anpassnings- och rehabiliteringsbehov. Omfattar ej vård, till exempel recept, provtagning eller sjukskrivning.

Vad innebär yrkeslivsplanering?2021-12-28T13:27:41+01:00

Metodik som syftar till att matcha individen och arbetssituationen bättre för att öka förutsättningarna för en hållbar prestation hos befintlig arbetsgivare.

Vad innebär arbetsterapi?2021-12-28T13:28:12+01:00

En insats som bygger på en metodik som syftar till att ge individen verktyg för en hållbar vardag med balans mellan arbete och aktiviteter i övriga livet.

Vad innebär ergonombedömning?2021-12-28T13:28:38+01:00

Bedömning av ergonom gällande individens arbetsteknik och fysiska arbetsplats.

Hur mycket insatser kan jag få?2021-12-28T13:29:08+01:00

Det finns ett maxantal för de olika insatserna som erbjuds utifrån försäkringsvillkoren. Insatserna är behovsstyrda och det är hälso- och rehabvägledaren som bedömer vilka insatser som du får tillgång till och det är respektive utövare som bedömer hur många tillfällen det behövs för att minska risken för sjukskrivning eller för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång om du är sjukskriven.

Hur länge kan jag få stöd?2021-12-28T13:29:43+01:00

Du kan för varje nytt försäkringsfall få stöd under max 12 månader från första kartläggningssamtalet hos hälso- och rehabvägledaren. Stöd kan ges under förutsättning att det finns en gällande hälsoförsäkring under hela perioden.

När kan jag få nya besök till sjukgymnasten eller till psykologen efter att mitt försäkringsfall är avslutat?2021-12-28T13:30:13+01:00

Är orsaken densamma så behöver du ha varit symtom-, behandlings- och medicineringsfri i minst 12 månader, utifrån karensregel inom hälsoförsäkringen, innan du kan få stöd av försäkringen igen.

Kan jag bli sjukskriven eller få recept av specialistläkaren?2021-12-28T13:30:50+01:00

Specialistläkarbedömningen omfattar inte vård, till exempel recept, provtagning eller sjukskrivning.

Specialistläkarbedömningen syftar till att klarlägga medicinska förutsättningar för arbete samt anpassnings- och rehabiliteringsbehov.

Kan jag få stöd om jag är tjänstledig eller föräldraledig?2021-12-28T13:31:18+01:00

Ja, under förutsättning att det finns en gällande hälsoförsäkring under ledigheten. Din arbetsgivare bestämmer hur de gör med premieinbetalning av försäkringar under ledigheter.

Kan jag få stöd i att hitta ett nytt arbete?2021-12-28T13:31:42+01:00

Hälsoförsäkringen erbjuder inget outplacementstöd. Inom hälsoförsäkringen finns det yrkeslivsplanering som syftar till att matcha dig och arbetssituationen bättre för att öka förutsättningarna för en hållbar prestation hos befintlig arbetsgivare.

Kan jag få sjukgymnastik efter meniskoperation eller andra större kirurgiska ingrepp?2021-12-28T13:32:44+01:00

Sjukgymnastik inom hälsoförsäkringen lämpar sig bäst för belastningsrelaterade besvär som till exempel rygg, nacke, axlar, armbågar eller andra led/muskelrelaterade besvär som påverkar dig i arbetet.

Erbjuder ni naprapat/kiropraktor inom hälsoförsäkringen?2021-12-28T13:33:19+01:00

Vi erbjuder sjukgymnastik/fysioterapi och arbetsterapi.

Kan jag gå hos min nuvarande psykolog eller sjukgymnast?2021-12-28T13:33:46+01:00

Hälsoförsäkringen erbjuder tillgång till ett stort antal kvalitetssäkrade psykologer och sjukgymnaster. Fråga din hälso- och rehabvägledare om den som du önskar gå hos kan erbjudas inom hälsoförsäkringen.

Kan jag byta psykolog eller hälso- och rehabvägledare om det inte känns bra?2021-12-28T13:34:19+01:00

Ja, vill du byta psykolog så prata med din hälso- och rehabvägledare. Vill du byta hälso- och rehabvägledare så ring Hälsoslussen på 0771-51 55 10.

Erbjuds krisstöd?2021-12-28T13:34:52+01:00

Hälsoförsäkringen erbjuder inte akut krisstöd men om du mår dåligt efter en krishändelse och risk för sjukskrivning föreligger så kan du söka stöd. Ett första kartläggningssamtal hos en hälso- och rehabvägledare kan vanligtvis erbjudas inom 5 arbetsdagar. Om det är mer akut kan 1177 ge vägledning om direkthjälp.

Jag vill inte leva längre. Kan jag få stöd?2021-12-28T13:35:25+01:00

I det akuta läget så är hälsoförsäkringen inte rätt vårdnivå. 1177 kan ge vägledning om direkthjälp är aktuellt alternativt kan du finna råd och hänvisning till olika hjälpinstanser på https://www.suicidezero.se

Om det är akut bör du kontakta 112.

Hur fungerar min sjukförsäkring i Skandia?2021-12-28T13:36:01+01:00

Kontakta Skandia kundservice via säker meddelandefunktion, se; https://www.skandia.se/kontakta-skandia/kundservice/

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter på hanteringen av mitt ärende till exempel varför har inte stöd kunnat erbjudas?2021-12-28T13:36:36+01:00

Kontakta Skandia kundservice via säker meddelandefunktion, se; https://www.skandia.se/kontakta-skandia/kundservice/

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter gällande någon insats som jag har?2021-12-28T13:37:12+01:00

Prata med din hälso- och rehabvägledare.

Individ & Hälsa

Insatserna i Skandias Hälsoförsäkring ger stöd till dig som individ med syftet att:

 • Skapa hållbar hälsa och arbetsförmåga.
 • Minska risken för sjukfrånvaro.
 • Förstärka samordningen av olika insatser under sjukskrivning och i samband med arbetsåtergång.

Hälso- och rehabvägledning

På SRC samordnar, följer och utvärderar en hälso- och rehabvägledare alla insatser i det team som tillhandahålls för dig som individ. Samordningen innefattar även de kompletterande insatser som kan behövas utöver teamet. Detta kan innebära aktiv kontakt och samverkan med tex försäkringskassa, behandlingsansvarig läkare och andra involverade vårdgivare.

Den första kontakten med hälso- och rehabvägledaren ger dig gott om tid att beskriva din hälso- och livssituation, arbets- eller arbetslivssituation vilken ligger bakom behovet av hjälp och stöd.

I uppdraget ingår att stödja, inspirera och motivera dig till kloka och välgrundade val avseende din hälsa och arbetsliv. När behov finns att samverka med arbetsgivaren ska hälso- och rehabvägledaren skapa bästa möjliga förutsättningar för att involvera personalansvariga på din arbetsplats.

Hälso- och rehabvägledaren inom SRC är leg. fysioterapeut, leg. arbetsterapeut eller leg. sjuksköterska med erfarenhet från arbete med arbetslivsinriktad- och medicinsk rehabilitering, hälsa och livsstil samt fysisk aktivitet.

Psykologsamtal / Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om kontakten med hälso- och rehabvägledaren föranletts av t ex stressrelaterade besvär, ångest, oro, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller en känsla av otillräcklighet, oavsett om besvären är arbets- eller privatrelaterade, föreslås ofta en bedömning av en leg psykolog eller leg psykoterapeut.

Arbetssättet är strukturerat och målinriktat, samarbetet är aktivt och fokus ligger på “här och nu” och på samspelet mellan individ och omgivning. Ofta får nya tankar och beteenden eller färdigheter prövas eller övas mellan besöken.

Alla våra psykologer/psykoterapeuter är legitimerade och har en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Kognitiv Beteendeterapi är en evidensbaserad metod som lämpar sig mycket väl för hälsofrämjande insatser utifrån de nämnda upplevda besvären.

Fysioterapi

Vid behov av fysioterapi väljs fysioterapeut med specialisering som matchar din besvärsbild, till exempel specialisering inom McKenzie eller ortopedisk manuell terapi (OMT) för dig med rygg- eller ledbesvär eller basal kroppskännedom för dig med stressrelaterade besvär. Leg. fysioterapeut ställer diagnos och gör en bedömning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, behandlar besvären och undervisar om hur återfall kan förebyggas.

Arbetsterapi

Vardagens aktiviteter, hur de utförs och upplevs kan utgöra riskfaktorer för ohälsa. Arbetsterapeuten kan genom analys och omstrukturering av aktivitetsmönster hjälpa dig uppnå en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor, både gällande arbete, fritid och återhämtning. Arbetsterapeut kan bedöma kognitiva nedsättningar och dess påverkan på aktivitetsutförande. Stöd erbjuds i from av strategier eller råd kring hjälpmedel för att underlätta eller kompensera för nedsättningarna.

Arbetsterapeut kan även göra en analys av arbetsuppgifters innehåll och krav samt dina hinder och resurser i förhållande till dessa. Bedömningen görs genom intervju, enkät och observation i arbete. Du får stöd i att tydliggöra förmågor och begränsningar och att formulera realistiska arbetsrelaterade mål. Detta kan utgöra ett stöd vid planering av återgång i arbete med eventuella rekommendationer av vilka anpassningar som kan behöva göras.

Alla våra arbetsterapeuter är legitimerade.

Ergonomi

Ergonomen utför arbetsplatsbedömning i syfte att ge förslag på åtgärder som optimerar den fysiska utformningen, för att förebygga belastningsrelaterade besvär.

Arbetsteknik, arbetsställningar och arbetsmiljö bedöms i relation till dina förutsättningar. Ergonomen ger därefter rekommendationer gällande justeringar på plats, instruerar om lämplig arbetsteknik samt föreslår vid behov ytterligare åtgärder för anpassning.

Samtliga ergonomer har grundutbildning som Leg. fysioterapeut eller Leg. arbetsterapeut med vidareutbildning till ergonom.

Yrkeslivsplanering™

Yrkeslivsplaneringen ger dig möjlighet att reflektera kring sina resurser, drivkrafter och förutsättningar mot jobbets krav och möjligheter. Detta kan ge inspiration till nya aktiva val eller mål i det aktuella arbetet eller för yrkeslivet i stort.

Vid en pågående sjukskrivning kan yrkeslivsplaneringen fungera som en viktig del av rehabiliteringsprocessen. Med en tydlig och aktuell bild av dig själv och din yrkesroll ges du förutsättningar att identifiera kloka och hållbara alternativ vid en arbetsåtergång eller vid behov av en omställning i arbetslivet.

Samtliga yrkeslivsplanerare har utbildning inom metodiken Biologdesignern.

Specialistläkarbedömning

Ibland är det värdefullt att få en medicinsk bedömning av de aktuella besvären av en specialistläkare, t.ex. en psykiatriker, en neurolog eller en ortoped. Undersökning av specialistläkare kan leda till en bedömning av anpassnings- och rehabiliteringsbehov samt ett klarläggande av medicinska förutsättningar för arbete. Omfattar ej vård dvs kan ej sjukskriva, utreda, remittera eller skriva ut recept.

Såväl specialistläkarens, som övriga teamets bedömningar, kan vid behov komplettera det medicinska underlaget för den sjukskrivande läkarens ställningstaganden på en vårdcentral eller motsvarande.

Till toppen