Om oss

Sophiahemmet Rehab Center, SRC, ägs av Sophiahemmet AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia med 50 procent andel vardera. SRC startade sin verksamhet 1991. Vi ansvarar för samtliga tjänsteleveranser i Sverige till alla som har tillgång till Skandias Hälsoförsäkring. Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning. Dessutom ansvarar SRC för ett brett utbud av arbetsmiljö- och hälsotjänster inom Skandias Hälsokedja. SRC erbjuder även företagstjänster som riktar sig till företag som inte omfattas av Skandias försäkringar. Vi finns i Stockholm och Göteborg med egen personal och täcker övriga landet genom samarbetspartners.

SRC är medlem i Vårdföretagarna Almega.

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Anders Wink, verkställande direktör
Maria Croona Samec, ekonomichef
Lisa Lannersten, operativ chef, Stockholm
Catharina de Verdier, operativ chef, Göteborg
Maria Ericsson, affärsansvarig
Åsa Gnospelius, kundsamordnare
Ragnar Sethson, digitaliseringschef

Styrelse

Ordförande Hans G Svensson, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Vice ordförande Peter Seger, Sophiahemmet AB
Håkan Ljung, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Maarit Korkeila Lidén, Sophiahemmet AB
Hilmar Gerber, Sophiahemmet AB
Anna-Carin Söderblom Agius,
Försäkringsaktiebolaget Skandia

Dataskyddsombud

Andrea Hemming, andrea.hemming@imrab.se

Suppleanter

Ann-Katrin Johansson, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Madeleine Lempke, Sophiahemmet AB
Kristina Hagström, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Åsa Larsson, Sophiahemmet AB

Medarbetare och samarbetspartners

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

SRC:s medarbetare är professionella och engagerade och en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder och klienter den bästa hjälpen och stödet.

Vi har medarbetare som är legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer och psykologer. Psykologerna har KBT-inriktning i sin utbildning. Alla hälso- och rehabvägledare och yrkeslivsplanerare har högskoleutbildning. Samtliga medarbetare har en lång erfarenhet inom sitt yrke.

Samarbetspartners

Eftersom SRC har ansvaret att leverera alla tjänster i Skandias hälsoförsäkringar över hela landet, samverkar vi med professionella och engagerade leverantörer för att säkerställa samma höga kvalitet oavsett var i landet du bor.

Kvalitetsarbete

SRC arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem. Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom hela företaget och syftar till att vi uppfyller vårt åtagande och alltid leverera bästa kvalitet vid varje tillfälle.

Inom SRC följer vi genom enkäter tre huvudområden;

  • klientnöjdhet
  • kundnöjdhet
  • effekter och nyttan av våra insatser

Personuppgiftshantering

All behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett säkert sätt hos oss. Personlig integritet står alltid i centrum för vår behandling av personuppgifter. Frågor om integritet och dataskydd är mycket viktiga för verksamheten och tas på största allvar. SRC följer gällande lagstiftning.

Personuppgiftspolicy