Om oss

Vi vill skapa ett friskt och hållbart arbetsliv.

Vi erbjuder förebyggande insatser för att undvika sjukskrivning och hjälper medarbetare och företag till en bättre hälsa. Utöver detta erbjuder vi sjukvårdsrådgivning och ett brett utbud av arbetsmiljö- och hälsotjänster genom Skandias Hälsokedja, i samarbete med noggrant utvalda partners.

Vi finns i Stockholm och Göteborg med egen personal och är tillgängliga digitalt/online med samarbetspartners i övriga landet. Sophiahemmet Rehab Center ägs till till 90 procent av Skandia och till 10 procent av Sophiahemmet Aktiebolag.

Vi har ansvar för hela processen, från initial kundkontakt via Hälsoslussen till leverans av tjänster inom Skandia Hälsoförsäkring. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna Almega.

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Magnus Elfdahl, VD
Andreas Torstensson, CFO
Karin Ådahl, affärsutvecklare
Helena Hoffborn, verksamhetschef Stockholm
Pojane Kazimovska, verksamhetschef Göteborg
Maria Ericsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef
Ingrid Grahn, HR-partner

Styrelse

Ordförande Jan Karlsson, Livförsäkringsbolaget Skandia
Peter Seger, Sophiahemmet AB
Pia Marions, Livförsäkringsbolaget Skandia
Jan Franzén, Livförsäkringsbolaget Skandia
Sandra Khan, Livförsäkringsbolaget Skandia

Medarbetare och samarbetspartners

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

SRC:s medarbetare är professionella och engagerade och en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder och klienter den bästa hjälpen och stödet.

Vi har medarbetare som är legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer och psykologer. Psykologerna har KBT-inriktning i sin utbildning. Alla hälso- och rehabvägledare har högskoleutbildning. Samtliga medarbetare har en lång erfarenhet inom sitt yrke.

Samarbetspartners

Eftersom SRC har ansvaret att leverera alla tjänster i Skandias hälsoförsäkringar över hela landet, samverkar vi med professionella och engagerade leverantörer för att säkerställa samma höga kvalitet oavsett var i landet du bor.

Kvalitetsarbete

SRC arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem. Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom hela företaget och syftar till att vi uppfyller vårt åtagande och alltid leverera bästa kvalitet vid varje tillfälle.

Inom SRC följer vi genom enkäter tre huvudområden;

  • klientnöjdhet
  • kundnöjdhet
  • effekter och nyttan av våra insatser

Visselblåsning

För SRC, som del av Skandiakoncernen, är ett gott anseende och högt förtroende mycket viktigt. Våra verksamhetsprocesser utvecklas löpande för att på bästa sätt kunna upptäcka och förebygga oönskade beteenden och överträdelser, men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmuntrar vi anställda, arbetssökande, praktikanter eller konsulter som utför uppdrag åt SRC och Skandia att alltid rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden, oegentligheter eller oetiskt beteende i vår verksamhet.

Läs mer och rapportera överträdelser här: https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/skandias_bolagsstyrning/visselblasning/

Personuppgiftshantering

Din integritet är viktig för oss. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter eller annan viktig information till Sophiahemmet Rehab Center. All behandling av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning samt de rutiner som gäller inom Sophiahemmet Rehab Center.

Integritetspolicy

Kontakt dataskydd

dataskydd@sophiahemmetrehabcenter.se