Om oss

Vi vill skapa ett friskt och hållbart arbetsliv.

Vi erbjuder förebyggande insatser för att undvika sjukskrivning och hjälper medarbetare och företag till en bättre hälsa. Utöver detta erbjuder vi sjukvårdsrådgivning och ett brett utbud av arbetsmiljö- och hälsotjänster genom Skandias Hälsokedja, i samarbete med noggrant utvalda partners.

Vi finns i Stockholm och Göteborg med egen personal och är tillgängliga digitalt/online med samarbetspartners i övriga landet. Sophiahemmet Rehab Center ägs till till 90 procent av Skandia och till 10 procent av Sophiahemmet Aktiebolag.

Vi har ansvar för hela processen, från initial kundkontakt via Hälsoslussen till leverans av tjänster inom Skandia Hälsoförsäkring. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna Almega.

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Magnus Elfdahl, VD
Katrine Bergqvist, CFO
Karin Ådahl, affärsutvecklare
Helena Hoffborn, verksamhetschef Stockholm
Pojane Kazimovska, verksamhetschef Göteborg
Maria Ericsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef
Ingrid Grahn, HR-partner

Styrelse

Tf Ordförande Bo Ågren, Livförsäkringsbolaget Skandia
Peter Seger, Sophiahemmet AB
Jan Karlsson, Livförsäkringsbolaget Skandia
Jan Franzén, Livförsäkringsbolaget Skandia
Maria Furenmo, Livförsäkringsbolaget Skandia

Dataskyddsombud

Andrea Hemming, andrea.hemming@imrab.se

Medarbetare och samarbetspartners

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

SRC:s medarbetare är professionella och engagerade och en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder och klienter den bästa hjälpen och stödet.

Vi har medarbetare som är legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer och psykologer. Psykologerna har KBT-inriktning i sin utbildning. Alla hälso- och rehabvägledare har högskoleutbildning. Samtliga medarbetare har en lång erfarenhet inom sitt yrke.

Samarbetspartners

Eftersom SRC har ansvaret att leverera alla tjänster i Skandias hälsoförsäkringar över hela landet, samverkar vi med professionella och engagerade leverantörer för att säkerställa samma höga kvalitet oavsett var i landet du bor.

Kvalitetsarbete

SRC arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem. Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom hela företaget och syftar till att vi uppfyller vårt åtagande och alltid leverera bästa kvalitet vid varje tillfälle.

Inom SRC följer vi genom enkäter tre huvudområden;

  • klientnöjdhet
  • kundnöjdhet
  • effekter och nyttan av våra insatser

Personuppgiftshantering

All behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett säkert sätt hos oss. Personlig integritet står alltid i centrum för vår behandling av personuppgifter. Frågor om integritet och dataskydd är mycket viktiga för verksamheten och tas på största allvar. SRC följer gällande lagstiftning.

Personuppgiftspolicy