Logotype

Om Sophiahemmet Rehab Center

SRC ägs av Sophiahemmet AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia med 50 procent andel vardera.

SRC tillhandahåller kvalificerade tjänster inom  Individ & Hälsa och Organisation & Hälsa. Vi arbetar på individ-,  grupp- och organisationsnivå med arbetslivsinriktade insatser och utredningar, med psykologstöd och samtalsterapi inom konflikthantering och krisstöd.

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map