Effektiva arbetsmiljö- och hälsotjänster

Skicka intresseförfrågan – vi återkommer med prisförslag

Arbetsmiljö- och hälsotjänsterna levereras av Sophiahemmet Rehab Center och våra noggrant utvalda samarbetspartners. Tjänsterna kan ses som ett komplement eller alternativ till traditionellt upphandlad företagshälsovård för att få friskare medarbetare.

Du kan köpa våra arbetsmiljö- och hälsotjänster om ditt företag har Skandias Hälsokedja, dvs. att samtliga medarbetare omfattas av någon av dessa försäkringar: sjukförsäkring, hälsoförsäkring eller vårdförsäkring.

Vad behöver du hjälp med?

Chefsutveckling

Konflikthantering

Psykologföreläsning/ workshop

Ergonomiföreläsning/ rond kopplat till bildskärmsarbete

Kombinationsföreläsning av ergonom och psykolog

Utredning kränkande särbehandling

Digital psykologrådgivning

Krisstöd

Allmän hälsoundersökning i Stockholm

Hälsoundersökning med företagsrapport

Hälsotest med företagsrapport

Beroende

Hjärt- och lungräddningsutbildning

Sjuk- och friskanmälningstjänst

Digital medarbetarundersökning med AI

Förebyggande friskvårdsprogram

Effektiva arbetsmiljö- och hälsotjänster

Skicka intresseförfrågan – vi återkommer med prisförslag

Du kan köpa till tjänster som levereras av oss och våra noggrant utvalda samarbetspartners. Tjänsterna kan ses som ett komplement eller alternativ till traditionellt upphandlad företagshälsovård för att få friskare medarbetare.

Du kan köpa våra arbetsmiljö- och hälsotjänster om ditt företag har Skandias Hälsokedja, dvs. att samtliga medarbetare omfattas någon av dessa försäkringar: sjukförsäkring, hälsoförsäkring eller vårdförsäkring.

Vad behöver du hjälp med?

Chefsutveckling

Konflikthantering

Psykologföreläsning/ workshop

Ergonomiföreläsning/ rond kopplat till bildskärmsarbete

Kombinationsföreläsning av ergonom och psykolog

Utredning kränkande särbehandling

Digital psykologrådgivning

Krisstöd

Allmän hälsoundersökning i Stockholm

Hälsoundersökning med företagsrapport

Hälsotest med företagsrapport

Beroende

Hjärt- och lungräddningsutbildning

Sjuk- och friskanmälningstjänst

Digital medarbetarundersökning med AI

Förebyggande friskvårdsprogram