Effektiva arbetsmiljö- och hälsotjänster

Arbetsmiljö- och hälsotjänsterna levereras av Sophiahemmet Rehab Center och våra noggrant utvalda samarbetspartners. Tjänsterna kan ses som ett komplement eller alternativ till traditionellt upphandlad företagshälsovård för att få friskare medarbetare.

Du kan köpa våra arbetsmiljö- och hälsotjänster om ditt företag har Skandias Hälsokedja, dvs. att samtliga anställda tjänstemän i Sverige, som kan vara försäkrade, inom företaget omfattas av någon av dessa försäkringar: sjukförsäkring, hälsoförsäkring eller vårdförsäkring.

Vad behöver du hjälp med?

Chefsutveckling

Probleminventering och konflikthantering

Föreläsningar inom psykosocial arbetsmiljö

Ergonomi kopplat till bildskärmsarbete

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Beroende 

Digital psykologrådgivning

Krisstöd

Hälsoundersökning Premium med företagsrapport

Allmän hälsoundersökning i Stockholm

Hälsoundersökning med företagsrapport

Hälsotest med företagsrapport

Hjärt- och lungräddningsutbildning

Sjuk- och friskanmälningstjänst

Digital medarbetarundersökning med AI

Förebyggande friskvårdsprogram

Effektiva arbetsmiljö- och hälsotjänster

Du kan köpa till tjänster som levereras av oss och våra noggrant utvalda samarbetspartners. Tjänsterna kan ses som ett komplement eller alternativ till traditionellt upphandlad företagshälsovård för att få friskare medarbetare.

Du kan köpa våra arbetsmiljö- och hälsotjänster om ditt företag har Skandias Hälsokedja, dvs. att samtliga medarbetare omfattas någon av dessa försäkringar: sjukförsäkring, hälsoförsäkring eller vårdförsäkring.

Vad behöver du hjälp med?

Chefsutveckling

Probleminventering och konflikthantering

Föreläsningar inom psykosocial arbetsmiljö

Ergonomi kopplat till bildskärmsarbete

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Beroende

Digital psykologrådgivning

Krisstöd

Hälsoundersökning Premium med företagsrapport  

Allmän hälsoundersökning i Stockholm

Hälsoundersökning med företagsrapport

Hälsotest med företagsrapport

Hjärt- och lungräddnings-


utbildning

Sjuk- och friskanmälningstjänst

Digital medarbetar-undersökning
med AI

Förebyggande friskvårdsprogram