Logotype

SOPHIAHEMMET REHAB CENTER

Sophiahemmet Rehab Center (SRC) arbetar med individ-, grupp- och organisationsinriktat stöd. Syftet med verksamheten är att ge förutsättningar för hållbar hälsa och arbetsmiljö.

SRC bedriver sin verksamhet inom två tjänsteområden, Individ & Hälsa och Organisation & Hälsa.

Våra tjänster

Om SRC

Sophiahemmet Rehab Center ägs av Sophiahemmet AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia med 50 procent andel vardera. SRC startade sin verksamhet 1991.

Kvalitetsarbetet på SRC går som en röd tråd genom hela företaget och syftar till att vi ska uppfylla våra åtaganden och leverera bästa kvalitet vid varje tillfälle.

Nyheter

Sophiahemmet Rehab Center ägs av Sophiahemmet AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia.

Skandia logotype

Sophiahemmet

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map