Loading...
Home2021-10-11T19:43:07+02:00

Sophiahemmet Rehab Center tillhandahåller kvalificerade tjänster på individ- och gruppnivå. Vi arbetar med förebyggande och rehabiliterande insatser samt tillhandahåller arbetsmiljö- och hälsotjänster för företag och organisationer.

Nyheter

Vision

Vi ska vara ledande och lysande på hållbar hälsa för människor och arbetsplatser.

Våra värdeord

ENGAGEMANG

Engagemang innebär för oss att vi har ett genuint stort intresse av att skapa förutsättningar för en hållbar hälsa och en god arbetsmiljö med utgångspunkt från dina behov.

LYHÖRDHET

För oss innebär lyhördhet att vi ger oss tid att lyssna och verkligen förstå de behov du som vänder dig till oss har.

RESPEKT

Vi visar respekt för dig som person i all kommunikation genom ett icke-värderande lyssnande, bemötande och professionellt fokus.

SAMVERKAN

Samverkan är grunden för allt vårt arbete. Vi samordnar insatserna i hälsoförsäkringen med vårdgivare, myndigheter, arbetsgivare och andra aktörer för att nå de mål vi satt upp tillsammans.

PROFESSIONALISM

Med ordet professionalism vill vi understryka att vi värnar om etik, vetenskaplig grund och kvalitet.

Till toppen