Om oss

Sophiahemmet Rehab Center, SRC, ägs till 90 % av Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och till 10 % av Sophiahemmet Aktiebolag. SRC startade sin verksamhet 1991. Vi ansvarar för samtliga tjänsteleveranser inom Skandias Hälsoförsäkringar i Sverige. Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning. Dessutom har SRC ansvar för ett brett utbud av arbetsmiljö- och hälsotjänster inom Skandias Hälsokedja som levereras av SRC och noggrant utvalda samarbetspartners. Vi finns i Stockholm och Göteborg med egen personal och täcker övriga landet digitalt eller genom samarbetspartners.

SRC är medlem i Vårdföretagarna Almega.

Ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Stefan Andersson, tf VD
Maria Croona Samec, ekonomichef
Helena Hoffborn, operativ chef, Stockholm
Catharina de Verdier, operativ chef, Göteborg
Pojane Kazimovska, operativ chef, Hälsoslussen
Maria Ericsson, affärsansvarig
Åsa Gnospelius, kundsamordnare
Ragnar Sethson, digitaliseringschef
Ingrid Grahn, HR

Styrelse

Ordförande Marie Ågren, Livförsäkringsbolaget Skandia
Peter Seger, Sophiahemmet AB
Jan Karlsson, Livförsäkringsbolaget Skandia
Jan Frantzén, Livförsäkringsbolaget Skandia
Bo Ågren, Livförsäkringsbolaget Skandia

Dataskyddsombud

Andrea Hemming, andrea.hemming@imrab.se

Medarbetare och samarbetspartners

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

SRC:s medarbetare är professionella och engagerade och en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder och klienter den bästa hjälpen och stödet.

Vi har medarbetare som är legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer och psykologer. Psykologerna har KBT-inriktning i sin utbildning. Alla hälso- och rehabvägledare och yrkeslivsplanerare har högskoleutbildning. Samtliga medarbetare har en lång erfarenhet inom sitt yrke.

Samarbetspartners

Eftersom SRC har ansvaret att leverera alla tjänster i Skandias hälsoförsäkringar över hela landet, samverkar vi med professionella och engagerade leverantörer för att säkerställa samma höga kvalitet oavsett var i landet du bor.

Kvalitetsarbete

SRC arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem. Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom hela företaget och syftar till att vi uppfyller vårt åtagande och alltid leverera bästa kvalitet vid varje tillfälle.

Inom SRC följer vi genom enkäter tre huvudområden;

  • klientnöjdhet
  • kundnöjdhet
  • effekter och nyttan av våra insatser

Personuppgiftshantering

All behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett säkert sätt hos oss. Personlig integritet står alltid i centrum för vår behandling av personuppgifter. Frågor om integritet och dataskydd är mycket viktiga för verksamheten och tas på största allvar. SRC följer gällande lagstiftning.

Personuppgiftspolicy