För dig som har Skandia Omtanke

Vardagsomställning inför pension

En unik möjlighet för dig som kund i Skandia att se över hur just du kan skapa en meningsfull, berikande och hälsosam vardag som pensionär!

Samtalsstöd via telefon

Boka kostnadsfritt samtalsstöd via telefon där du får råd och vägledning av en specialist.

Stöd inför möte med biståndshandläggare

Ska du eller någon närstående ansöka om hemtjänst, äldreboende eller annan kommunal äldreomsorg?