Första mötet inom hälsoförsäkringen sker med hälso-och rehabvägledare med syfte klargöra din besvärsbild och bedöma aktuellt behov av insatser inom ramen för försäkringen. Hälso- och rehabvägledaren initierar och samordnar sedan de insatser ni kommit överens om samt följer upp insatserna och ditt mående under tiden som du har stöd.