Hälsoförsäkringen kan ge stöd om du till exempel har värk, känner dig stressad, nedstämd eller på annat sätt är i riskzonen att bli sjukskriven eller om du redan är sjukskriven. Stöd kan ges oavsett om besvären är arbetsrelaterade eller privatrelaterade.