Metodik som syftar till att matcha individen och arbetssituationen bättre för att öka förutsättningarna för en hållbar prestation hos befintlig arbetsgivare.