Rehabstöd är en tjänst där du som arbetsgivare kan få stöd i medarbetarärenden. Stödet erbjuds på offert och ges genom en fördjupad dialog med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center (SRC) med kunskap och erfarenhet från proaktiva insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabstöd kan vara aktuellt vid;

  • Medgivande, från medarbetare till hälso- och rehabvägledare, att föra dialog med dig som arbetsgivare saknas i ett pågående ärende eller är begränsat. Stöd i hur du kan agera i dessa situationer.
  • Dilemman gällande medarbetare som inte har stöd av Skandia Hälsoförsäkring eller som ej har möjlighet till att få stöd via försäkringen.
  • Sjukskrivningsärenden där du önskar stöttning i, till exempel, vad man ska skriva i “Plan för återgång i arbete”.
  • Långa sjukskrivningsärenden där önskemål om rehabiliteringsförslag finns.
  • Frågeställningar kopplade till knepiga medarbetarsituationer.

Rehabstöd erbjuds på offert via e-tjänst, se länk