Kartläggning av individens besvärsbild och bedömning av vilka insatser som behövs, vägledning, samordning, uppföljning, kommunikation och vid behov rehabiliteringsmöten. Medicinsk sekretess föreligger varvid medgivande från individ behöver finnas för samverkan med arbetsgivaren. Fråga din medarbetare vem den har som hälso- och rehabvägledare och om du får kontakta hen.