Bedömning för att klarlägga medicinska förutsättningar för arbete samt anpassnings- och rehabiliteringsbehov. Omfattar ej vård, till exempel recept, provtagning eller sjukskrivning.