En insats som bygger på en metodik som syftar till att ge individen verktyg för en hållbar vardag med balans mellan arbete och aktiviteter i övriga livet.