Arbetsgivarstöd är en tjänst som ingår kostnadsfritt till Skandias kunder. Stödet som erbjuds är ett kortare stöd kopplat till hälsoförsäkringen och Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster. Stödet ges av hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center (SRC) som har kunskap om proaktiva insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster, för mer information, se länk