Ett trepartsmöte kan du som arbetsgivare initiera vid tecken på ohälsa hos en medarbetare då du som arbetsgivare vill vara involverad och få tillfälle att förmedla hur du ser på den aktuella situationen.

Trepartsmötet är ett inledande möte där hälso- och rehabvägledare tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren resonerar kring behov av utredande och/eller rehabiliterande insatser utifrån aktuell situation. Mötet resulterar i en skriftlig handlingsplan. Om Trepartsmötet resulterar i ett ärende inom hälsoförsäkringen, tar försäkringen kostnaden för mötet. Tjänsten erbjuds på offert via e- tjänst, se länk