Trepartsmöte är aktuellt om individ ännu inte har stöd av hälsoförsäkringen. Ett trepartsmöte kan vara aktuellt vid tecken på ohälsa som till exempel belastningsrelaterad smärta, nedsatt eller försämrad prestation, upprepad korttidssjukfrånvaro eller pågående sjukskrivning och där du som arbetsgivare vill vara involverad och få tillfälle att förmedla hur du ser på den aktuella situationen.