Ja, genom att fråga din medarbetare. Vi kan inte ge sådan information eftersom medicinsk sekretess föreligger.