Det är hälso- och rehabvägledaren som bedömer vilka insatser individen är i behov utav för att minska risken för sjukskrivning eller för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång om hen är sjukskriven.