Det beror på vilken tjänst du köper. När det kommer till det enklare informationsmötet behöver din närstående inte delta om han eller hon inte vill.

För det mer omfattande mötespaketet så kan du närvara tillsammans med din närstående, förutsatt att han eller hon gett sitt samtycke till att du närvarar.