Ja, under förutsättning att det finns en gällande hälsoförsäkring under ledigheten. Din arbetsgivare bestämmer hur de gör med premieinbetalning av försäkringar under ledigheter.