Specialistläkarbedömningen omfattar inte vård, till exempel recept, provtagning eller sjukskrivning.

Specialistläkarbedömningen syftar till att klarlägga medicinska förutsättningar för arbete samt anpassnings- och rehabiliteringsbehov.