Det är hälso- och rehabvägledaren som, i samråd med dig, bedömer vilka insatser du behöver för att minska risken för sjukskrivning eller för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång om du är sjukskriven.