Hälsoförsäkringen kan ge stöd vid riskbruk, till exempel självmedicinering med alkohol pga. stress eller sömnproblematik, om det efter en initial bedömning anses att man kan ”komma i mål” med de insatser som erbjuds inom försäkringen. Hälsoförsäkringen är dock inte rätt vårdnivå vid missbruksproblematik.

Vid misstanke om missbruksproblematik rekommenderas en missbruksutredning som inkluderar medicinsk provtagning. Det är en tjänst som erbjuds på offert – läs mer.

Inför eventuell offert erbjuds ett kostnadsfritt chefsstöd gällande hur du som arbetsgivare kan tänka/agera i den uppkomna situationen och för att ha ett resonemang om en beroendeutredning är aktuell.