Ja, hälsoförsäkringen kan erbjuda ergonomiinsats för den individ som har stöd av försäkringen för till exempel rygg-, axel-, armbåge- eller nackbesvär och där hälso- och rehabvägledaren i individärendet har gjort bedömningen att en ergonomiinsats behövs.