Ja, stöd av hälsoförsäkringen kan erbjudas oavsett hur länge man har varit sjukskriven. Stöd kan ges under förutsättning att det finns en gällande hälsoförsäkring.