I det akuta läget så är hälsoförsäkringen inte rätt vårdnivå. 1177 kan ge vägledning om direkthjälp är aktuellt alternativt kan du finna råd och hänvisning till olika hjälpinstanser på https://www.suicidezero.se

Om det är akut bör du kontakta 112.