Det kan vara aktuellt med en konflikthantering eller ett chefsstöd, vilket erbjuds på offert via e-tjänst, se länk