Om medarbetaren har stöd inom hälsoförsäkringen så behöver du prata med din medarbetare för att få reda på vem den har som hälso- och rehabvägledare och för att få medgivande för att få kontakta hen angående ett eventuellt rehabiliteringsmöte. Om medarbetaren i dagsläget inte har stöd inom hälsoförsäkringen så är vår rekommendation att du påkallar behovet av ett trepartsmöte där du och medarbetaren tillsammans med en hälso- och rehabvägledare kan resonera om en plan framåt. Trepartsmöte erbjuds på offert via e- tjänst, se länk