I det akuta läget så är hälsoförsäkringen inte rätt vårdnivå.

1177 kan ge vägledning om direkt hjälp är aktuellt alternativt kan du finna råd och hänvisning till olika hjälpinstanser på: https://www.suicidezero.se

Vid akut situation bör du kontakta 112.