Troligen har hälsoförsäkringen bedömts inte vara rätt vårdnivå för individen utan att det kan finnas behov av annan typ av vård.

Medicinsk sekretess föreligger varvid vi ej kan gå in och titta på orsaken i ett specifikt ärende.