Kan vara aktuellt med ett trepartsmöte, en konflikthantering, utredning kränkande särbehandling eller ett chefsstöd beroende på situationen. Tjänsterna erbjuds via offert via e-tjänst, se länk