Vanligtvis så kan en tid för ett första kartläggningssamtal med en hälso- och rehabvägledare erbjudas inom 5 arbetsdagar.