Det finns ett maxantal för de olika insatserna som erbjuds utifrån försäkringsvillkoren. Insatserna är behovsstyrda och det är hälso- och rehabvägledaren som bedömer vilka insatser som du får tillgång till och det är respektive utövare som bedömer hur många tillfällen det behövs för att minska risken för sjukskrivning eller för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång om du är sjukskriven.