Du kan för varje nytt försäkringsfall få stöd under max 12 månader från första kartläggningssamtalet hos hälso- och rehabvägledaren. Stöd kan ges under förutsättning att det finns en gällande hälsoförsäkring under hela perioden.