Du behöver prata med din medarbetare för att få reda på vem den har som hälso- och rehabvägledare och för att få medgivande att få kontakta hen för att få stöd i ert arbetsgivaransvar. I de fall då det är arbetsrelaterad problematik eller vid sjukskrivningar arbetar vi för att få medgivande av medarbetaren till att få ha en arbetsgivarkontakt.