Du kan få stöd i detta via Rehabstöd, vilket är en tjänst som erbjuder fördjupad dialog och stöd till arbetsgivare i medarbetarärenden.

  • Agerande i långa sjukskrivningsärenden
  • Stöttning i till exempel vad ska man skriva i Plan för återgång i arbete
  • Frågeställningar kopplade till knepiga medarbetarsituationer

En annan situation kan vara om medgivande från medarbetaren i ett pågående försäkringsfall saknas.

Rehabstöd erbjuds på offert via e-tjänst, se länk