Hälsoförsäkringen erbjuder inte akut krisstöd men om du mår dåligt efter en krishändelse och risk för sjukskrivning föreligger så kan du söka stöd. Ett första kartläggningssamtal hos en hälso- och rehabvägledare kan vanligtvis erbjudas inom 5 arbetsdagar. Om det är mer akut kan 1177 ge vägledning om direkthjälp.