I nuläget levererar vi samtliga insatser inom Skandia hälsoförsäkring per telefon eller via videosamtal.
Information om hälsoförsäkringen,
se länk