Så förbereder du dig inför mötet med biståndshandläggaren

Fullmakter, läkarintyg och rättigheter – det kan kännas rörigt, men bara lugn! Vi delar oss av våra bästa tips på hur du kan förbereda dig inför, under och efter mötet med biståndshandläggaren.

Inför mötet

Skriv ner dina behov

Inför mötet är det viktigt att du tänker igenom och skriver ner dina behov. Vad i vardagen har du svårt att klara av själv och vilket stöd skulle hjälpa dig? Om det känns svårt att kartlägga allt du behöver hjälp med så kan det vara en bra idé att skriva dagbok under ett par dagar inför mötet om vad som är svårt att klara av. Då blir det enklare att se vad som är utmanande och vad som fungerar till och från beroende på dagsform. Det är viktigt att ge en realistisk bild, så du får den hjälp du behöver och ett enklare och tryggare liv.

Se vad din kommun erbjuder

Hör av dig till din kommun och be om att få mer information om vad de erbjuder för olika typer av insatser inom äldreomsorg. Det ger dig en bättre uppfattning om vilken hjälp du kan ansöka om.

Förbered frågor

Inför mötet är det bra att förbereda frågor om kommunens äldreomsorg som du vill ha svar på. Exempelvis hur en viss insats fungerar, vilka rättigheter du har etc.

Läkarintyg och sjukvårdskontakter

Om dina behov är sjukdomsrelaterade så är det en god idé att ta med läkarintyg eller kontaktuppgifter till din läkare eller distriktssjuksköterska. Då kan din biståndshandläggare göra en mycket bättre bedömning av dina specifika behov och vilken hjälp du behöver.

Ta med en närstående

Om en närstående har möjlighet att vara med på mötet så kan det vara ett bra stöd. Prata igenom din situation och stäm av med din närstående så ni har samma bild av vilken hjälp du bör ansöka om. Kom också överens om vilken roll du vill att han/hon tar under mötet. För att en annan person formellt ska kunna företräda dig i en ansökan krävs en fullmakt.

Ett möte efter dina förutsättningar

Om du har nedsatt förmåga att kommunicera på grund av exempelvis talsvårigheter, nedsatt hörsel eller om svenska inte är ditt första språk så behöver du informera din biståndshandläggare så han/hon kan förbereda mötet utifrån dina förutsättningar.

Tips under mötet

Ju mer information, desto bättre

Desto mer information du ger, desto större chans att du får det du ansöker om. Ge din biståndshandläggare så mycket information som möjligt om vad du behöver hjälp med och vilken typ av stöd du önskar.

Berätta vilken roll din närstående har

Om du har med en närstående på mötet så är det bra att tydliggöra för biståndshandläggaren vilken roll du vill att din närstående ska ha. Biståndshandläggaren kommer alltid att vända sig till dig, så om du vill att hon/han även ska lyssna till din närstående måste du berätta det.

Du har rätt att ansöka om det du vill

Kom ihåg att du själv väljer vad du vill ansöka om för stöd. Biståndshandläggaren hjälper dig ofta med din ansökan om äldreomsorg, men det betyder inte att hon/han bestämmer vad du ska ansöka om. Lyssna in eventuella förslag, men du har rätt att ansöka om vad du vill även om biståndshandläggaren förespråkar en annan lösning. Skulle du få ett negativt beslut så har du också alltid möjlighet att överklaga.

Jämför olika utförare

För vissa insatser går det att välja mellan olika utförare. Fråga din biståndshandläggare om vilken information och kvalitetsutvärderingar de har av olika utförare. Då kan du börja utvärdera olika alternativ redan nu och därmed ha lättare att välja när du får ditt beslut.

Framför vilket äldreboende du vill bo på

Berätta för din biståndshandläggare om vilket äldreboende du vill bo på. Om du kommer att ansöka om äldreboende och har önskemål om vart du vill flytta så är det bra att framföra det så tidigt som möjligt.

Ansvarsfördelning mellan kommun och region

Fråga hur ansvarsfördelning och samverkan ser ut mellan kommun och region. Om dina behov är sjukdomsrelaterade så är det bra att förstå relationen mellan kommun och region för att känna att du får ett sammanhållet stöd. Generellt ansvarar kommunen för äldreomsorg och regionen för sjukvård, men det finns vissa undantag kring hemsjukvård och sjukvård på äldreboenden.

Skicka in ansökan när du känner dig redo

Det finns inget krav på att färdigställa ansökan under mötet om du inte vill. Ta din tid att smälta informationen och tänka igenom hur du vill ha det. Kom också ihåg att du alltid kan göra en ny ansökan om du ändrar dig.

Du har rätt att byta biståndshandläggare

Om samarbetet av någon anledning inte skulle funka så kan du be om att få byta biståndshandläggare. Vissa kommuner säger uttryckligen att du har rätt att byta biståndshandläggare och många kommuner försöker tillmötesgå denna typ av önskemål. Om du får ett annat svar när du framför din önskan så våga stå på dig.

Tips efter mötet

Du har rätt att överklaga

Om du skulle få ett nej på din ansökan eller inte är nöjd med beslutet, har du alltid rätt att överklaga. Kontakta din biståndshandläggare så hjälper han/hon till med överklagandet.

Din överklagan måste ha kommit in inom 3 veckor

Din överklagan ska vara skriftlig och måste ha kommit in till socialnämnden i din kommun inom tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Uppge vilket beslut du är missnöjd med, vilken ändring du vill ha samt varför.

Stöd inför möte med biståndshandläggaren