Logotype

Utredningar

För kunder med Skandias Hälsoförsäkring och/eller Skandias privatvårdsförsäkringar samt för kunder med ramavtal genomför SRC utredningar omfattande bedömningar av medicinska, psykologiska och sociala förhållanden, inklusive fastställande av eventuell diagnos. I utredningen beskrivs individens resurser, aktivitetsbegränsning och funktionsnedsättning samt individens nuvarande och möjliga arbetsförmåga. Det upprättas en plan som kan innehålla förslag till eventuella medicinskt rehabiliterande och/eller arbetslivsinriktade åtgärder.


Teambaserad utredning av arbetsförmåga

Våra utredningsteam arbetar med hög specialistkompetens, etablerade metoder och lång erfarenhet. Vi har specialistläkare inom bland annat psykiatri, neuropsykiatri, ortopedi och neurologi, psykologer med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och neuropsykologisk kompetens, sjukgymnaster inom såväl somatik som psykosomatik samt arbetsterapeuter och socionomer. Utredningarna samordnas av hälso- och rehabvägledare.

Vi har mångårig erfarenhet av att möta människor från andra kulturer och med traumatiska upplevelser av olika slag. Våra medarbetare har ett stort engagemang och vi lägger stor vikt vid att varje individ får gott om tid med våra specialister vid varje besök.

Vi har också lång erfarenhet av specialiserade utredningar inom neuropsykiatri och erbjuder individuellt anpassade utredningar under ledning av neuropsykologer och psykiatriker. En neuropsykiatrisk utredning omfattar validerade test, samtal och bedömningar. Någon eller några av individens anhöriga kan vid behov också kontaktas för en intervju.

 

 

 

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map