Logotype

Skandia på Change the World List

Som ansvarig leverantör av hälso- och rehabiliteringstjänster till Skandia och till Skandias kundföretag vill vi på Sophiahemmet Rehab Center gratulera Skandia till den fantastiska utmärkelsen i Fortune Magazines Change the World List. Skandia kom, som enda bolag i Sverige, med på listan om 50 företag som förändrar världen. För det innovativa och förebyggande hälsoarbetet som Skandia har genomfört tillsammans med sina kundföretag placerade sig Skandia på den prestigefyllda listans tjugonde plats. Sophiahemmet Rehab Center levererar såväl rehabiliteringsinsatserna som de hälsoinriktade, förebyggande tjänsterna i detta arbete. Sophiahemmet Rehab Center är också en av Skandias partners i det innovativa utvecklingsarbetet.

Stockholm
Holländargatan 21 A
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map