Logotype

SRC överlåter Personskador & Försäkringsmedicin till Mavera AB

I september 2015 överlät SRC sin verksamhet inom Personskador & Försäkringsmedicin (f d Utredningskliniken) till Mavera AB.

Stockholm
Holländargatan 21 A
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map