Logotype

Skandia arrangerar Almedalsloppet i Visby den 3 juli i samarbete med Sophiahemmet Rehab Center och Cancerfonden

Skandia och Sophiahemmet Rehab Center skänker 75 kr vardera/deltagare i Almedalsloppet till Cancerfonden. Se länk: Almedalsloppet 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map