Logotype

Våra värdeord

Respekt

Varje person är unik. Vi möter alla människor med respekt för den enskildes integritet samt behov av och rätt till självbestämmande.

Lyhördhet

Våra klienter och kunder är de som sätter värdet på vår kvalitet. Vi använder flera mätverktyg för att följa viktiga kvalitetsaspekter.
Vi välkomnar alla synpunkter på vårt arbete, som sedan ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Tillit

Vårt arbetssätt ska visa tillit till varje människas inneboende kapacitet, kraft och möjlighet att forma sitt eget liv, utifrån sina egna förutsättningar.

 

 


Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map