Logotype

ENGAGEMANG
Engagemang innebär för oss att vi har ett genuint stort intresse av att skapa förutsättningar för en hållbar hälsa och en god arbetsmiljö med utgångspunkt från dina behov.
LYHÖRDHET
För oss innebär lyhördhet att vi ger oss tid att lyssna och verkligen förstå de behov du som vänder dig till oss har.
RESPEKT
Vi visar respekt för dig som person i all kommunikation genom ett icke-värderande lyssnande, bemötande och professionellt fokus.
SAMVERKAN
Samverkan är grunden för allt vårt arbete. Vi samordnar insatserna i hälsoförsäkringen med vårdgivare, myndigheter, arbetsgivare och andra aktörer för att nå de mål vi satt upp tillsammans.
PROFESSIONALISM
Med ordet professionalism vill vi understryka att vi värnar om etik, vetenskaplig grund och kvalitet.

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map