Logotype

 Ledning och styrelse

Ledningsgrupp
Stefan Andersson, vd
Maria Croona Samec, redovisningschef
Lisa Lannersten, enhetschef Stockholm
Catharina de Verdier, enhetschef Göteborg

Styrelse
Hans G Svensson, Försäkringsaktiebolaget Skandia (ordförande)
Peter Seger, vd, Sophiahemmet AB (vice ordförande)
Jan Karlsson, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Henriette Ahlzén,  Sophiahemmet AB
Stefan Andersson, vd, Sophiahemmet Rehab Center

Suppleanter

 Kristina Hagström, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Åsa Larsson, Sophiahemmet AB
Ann-Katrin Johansson,Försäkringsaktiebolaget Skandia
Maarit Korkeila Lidén, Sophiahemmet AB

 

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map