Logotype

 Ledning och styrelse

 

Ledningsgrupp
Stefan Andersson, vd
Maria Croona Samec, redovisningschef
Lisa Lannersten, enhetschef Stockholm
Catharina de Verdier, enhetschef Göteborg
Maria Ericsson, affärsansvarig
Åsa Gnospelius, kundsamordnare

Styrelse
Hans G Svensson, Försäkringsaktiebolaget Skandia (ordförande)
Peter Seger, vd, Sophiahemmet AB (vice ordförande)
Håkan Ljung, Försäkringsaktiebolaget Skandia,

Maarit Korkeila Lidén Sophiahemmet AB
Stefan Andersson, vd, Sophiahemmet Rehab Center

Suppleanter
Kristina Hagström, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Åsa Larsson, Sophiahemmet AB
Ann-Katrin Johansson, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Hilmar Gerber, Sophiahemmet AB

Dataskyddsombud
Oskar Höllgren, oskar.hollgren@imrab.se

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map