Logotype

 Ledning och styrelse

Ledningsgrupp
Anders Wink, verkställande direktör
Maria Croona Samec, redovisningschef
Lisa Lannersten, enhetschef Stockholm
Catharina de Verdier, enhetschef Göteborg
Maria Ericsson, affärsansvarig
Åsa Gnospelius, kundsamordnare

Styrelse
Hans G Svensson, Försäkringsaktiebolaget Skandia (ordförande)
Peter Seger, Sophiahemmet AB (vice ordförande)
Håkan Ljung, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Maarit Korkeila Lidén, Sophiahemmet AB

Suppleanter
Kristina Hagström, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Åsa Larsson, Sophiahemmet AB
Ann-Katrin Johansson, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Hilmar Gerber, Sophiahemmet AB

Dataskyddsombud
Andrea Hemming, andrea.hemming@imrab.se 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map