Logotype

Fakta om företaget

Sophiahemmet Rehab Center, SRC, ägs av Sophiahemmet AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia med 50 procent andel vardera. SRC startade sin verksamhet 1991.

SRC är medlem i Vårdföretagarna, en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället, Almega.

SRC tillhandahåller kvalificerade tjänster inom  Individ & Hälsa och Organisation & Hälsa. Vi arbetar på individ- och gruppnivå med arbetslivsinriktade insatser och utredningar, med psykologstöd och samtalsterapi inom konflikthantering och krisstöd.

Vi ansvarar för samtliga tjänsteleveranser i Sverige till alla som har tillgång till Skandias Hälsoförsäkring, Skandias Hälsokedja och försäkringen Skandia Krisstöd.

Hälsoförsäkringen ger företag och medarbetare en möjlighet till proaktiva hälsoinsatser som minskar risken för ohälsa och långvarig sjukskrivning.

Hälsoförsäkringen riktar sig både till dem som är i riskzonen för sjukskrivning och de som redan är sjukskrivna.

Hälsokedjan omfattar ett brett utbud av arbetsmiljö- och hälsoinriktade tjänster riktade till individ, grupp och organisation. Dessa tjänster kompletterar innehållet i flera av Skandias försäkringar.

Kunder

SRC:s kunder är främst företag och försäkringsbolag.

Samarbetspartners och konsulter

Vi har ett omfattande nätverk med konsulter och samarbetspartners i Sverige. Konsultnätverken omfattar t ex läkare, psykologer, sjukgymnaster, ergonomer och yrkeslivsplanerare. Bland samarbetspartners finns företag inom sjukvård, företagshälsovård, friskvård och hälsoutveckling, organisationskonsulter och arbetsrätt.

Kompletterande information om bolaget

För kompletterande information om bolagets verksamhet och ekonomisk redovisning hänvisar vi till www.allabolag.se

 

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map