Logotype

Sophiahemmet Rehab Center i Göteborg

Postadress

Sophiahemmet Rehab Center
Box 2305
403 15 Göteborg


Besöksadress

Västra Hamngatan 24-26

Tfn växel

031-708 75 90

 


Kontakt via SRC E-plattform:

E-tjänster

Här hittar ni oss

Spårvagn 1, 2, 6, 9 eller 11
Hållplats GrönsakstorgetBilparkering

På Grönsakstorget alternativt
P-hus under “Pedagogen”

Karta

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map